Suction dredging in South China. Qiantangzhen.
1 of 1

Suction dredging-Vyn-130307-0157.jpg


Suction dredging in South China. Qiantangzhen.